Bc. Vojtěch Homolka

Bakalářská práce

Význam segmentace zákaznického portfolia a analýzy prostředí firmy a jejich souvislost s určenými cíli firmy nebo značky

Segmentation of customer’s portfolio and company environment analyse importance and their continuity with given company or brand goals
Anotace:
Hlavním cílem této práce je shrnout základní fakta v oblasti segmentace portfolia zákazníků, stanovení cílů a význam a členění segmentace dle vize společnosti. Jako hlavní zdroje podkladů jsou použity knihy Philipa Kotlera Marketing management, Philipa Kotlera a Gary Armstronga Marketing, Bengta Karlöfa a Fredrika Helin Lövingssona Management od A do Z a domácí a zahraniční internetové zdroje. Na následujících …více
Abstract:
The main objektive of this thesis is to summarize the basics of customer´s portfolio segmentation, goal setting and importancy and structure of segmentation according to company vision. The general sources of information are Philips Kotler´s – Marketing Management, Philips Kotler and Gary Armstrong´s Marketing, Bengt Karlöf and Fredrik Helin Lövingsson´s Management od A do Z and and domestic and international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní