Bc. Tereza FORMÁNKOVÁ

Master's thesis

Porovnání klasického uživatelského testování WWW stránek a testování oční kamerou

Eye tracking testing in comparison to classic user testing of websites
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání metody klasického uživatelského testování a metody eye trackingu při hodnocení webových stránek. Teoretická část práce přináší nejprve úvod do marketingového výzkumu se zaměřením na spotřebitele a posléze se věnuje zejména technikám hodnocení webových stránek. Empirická část práce je zpracována ve formě výzkumné zprávy a komplexně popisuje realizovaný průzkum …more
Abstract:
This master thesis is focused on the comparison of two specific methods used for the evaluation of web sites: classic user testing and eye tracking. The theoretical part provides the introduction to marketing research with the focus on social research, and then presents the overview of some techniques used for the evaluation of web sites. The practical part is presented in the form of a research report …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FORMÁNKOVÁ, Tereza. Porovnání klasického uživatelského testování WWW stránek a testování oční kamerou. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/