Ing. Zdenek Chvojka

Diplomová práce

Zefektivnění poskytované služby metodikou Lean Six Sigma

Improvement services using Lean Six Sigma methodology
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na použití moderních metod managementu kvality Lean Six Sigma při zefektivnění bankovní služby zakládání nové kreditní karty. V teoretické části práce je představena metodika Lean Six Sigma a model DMAIC a ukázka způsobu jakým může pomoci ve zlepšování procesů. V praktické části je popsána aplikace metody Lean Six Sigma dle modelu DMAIC a návrh možností zlepšení spojená …více
Abstract:
My master's thesis is dedicated to the set of modern methods of quality management and process improvement known as Lean Six Sigma methodology and its use in real case: improvement of banking process of setting up the new credit card. Theoretical part of my thesis introduces basics of Lean Six Sigma methodology including DMAIC project management framework and gives explanation how this Lean Six Sigma …více
 

Klíčová slova

Lean Six Sigma DMAIC VSM VOC TQM
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chvojka, Zdenek. Zefektivnění poskytované služby metodikou Lean Six Sigma. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika