Bc. Eva Krč-Jediná

Diplomová práce

Hora a Mesto. Povaha kozmopolitanizmu na pozadí medzinárodného vzdelávania v Bejrúte. (Prípadová štúdia)

The Mountain and the City: Cosmopolitanism and international education in Beirut (A Case Study)
Abstract:
The text in a form of case study approaches to the examination of cosmopolitanism and its character simultaneously as a concept and context, while it focuses on the particularities that arise from its engagement with and connection to international education. The first part of the study examines the dynamically interconnected dimensions of and at cosmopolitanism, the second part then continues to identify …více
Abstract:
Text formou prípadovej štúdie pristupuje ku skúmaniu povahy kozmopolitanizmu ako konceptu a kontextu zároveň, pričom sa zameriava na špecifiká vychádzajúce z jeho zasadenia a prepojenia s rovinou medzinárodného vzdelávania v Bejrúte. Prvá časť práce skúma dynamicky sa prelínajúce dimenzie náhľadu kozmopolitanizmu a na kozmopolitanizmus, druhá časť potom identifikuje predovšetkým praktické aspekty skúsenosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.