Denisa Brabcová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rozdíly v poskytování dávek v hmotné nouzi ukrajinským občanům zasaženým válečným konfliktem a dávek pomoci v hmotné nouzi žijícím v ČR

Anotace:
Absolventská práce, na niž jsem se zaměřila, zkoumá poskytování sociálních dávek v České republice a specificky se zabývá situací uprchlíků z Ukrajiny, kteří našli útočiště v této zemi kvůli konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Tato práce přináší podrobnou analýzu rozdílů v poskytování a vyplácení dávek mezi občany České republiky a uprchlíky z Ukrajiny.V teoretické části práce je nejprve definován termín …více
Abstract:
The graduate work I focused on examines the provision of social benefits in the Czech Republic and specifically deals with the situation of refugees from Ukraine who found refuge in this country due to the conflict between Russia and Ukraine. This work provides a detailed analysis of the differences in the provision and payment of benefits between citizens of the Czech Republic and refugees from Ukraine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Archiv závěrečné práce je dostatečně naplněn.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty