Mgr. Klára Guňková

Master's thesis

Šokující reklama a její právní limity

Shocking Advertising
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tzv. šokující reklamou a jejími právními a morálními limity. Práce se soustředí především na analýzu praktických příkladů, které byly představeny v posledních letech v kontextu rozhodovací praxe soudních a dalších orgánů a to jak u nás, tak v zahraničí. Převážná část práce je věnována komerční šokující reklamě, druhotně je práce zaměřena na šokující reklamu nekomerční. V závěru …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the so-called shocking advertising and its legal and moral limits. It concentrates mainly on the analysis of practical examples which were presented in the last years in the context of the practice of judicial and other authorities, both in our country and abroad. The majority of the thesis is focused on commercial shocking advertising and the remaining part gives attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta