Hana Mihalová

Bakalářská práce

Analýza platební bilance ČR dle BPM6

The Analysis of the Payment´s Balance in the Czech Republic according to BPM6
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy platební bilance v České republice, a to v letech 2007-2017. V teoretické části je vysvětlen pojem platební bilance, složky a salda platební bilance a rozdíly v metodice mezi 5. vydáním manuálu MMF pro sestavování platební bilance a 6. vydáním manuálu MMF pro sestavování platební bilance. Dále je věnována pozornost vnější ekonomické rovnováze a popisu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of balance of payments analysis in the Czech Republic in 2007-2017. The theoretical part explains the concept of balance of payments, components and balance of payments and differences in methodology between the 5th issue of the IMF's Balance Sheet Compilation Manual and the 6th issue of the IMF Balance of Payments Manual. Furthermore, attention is paid to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Vojtěch Sadil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mihalová, Hana. Analýza platební bilance ČR dle BPM6. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika