Bc. Věra Hořejší

Diplomová práce

Vývoj platební bilance od přijetí ČR do EU, trendy a perspektivy

The balance of payements since the adoption of Czech Republic to EU, trends and perspectives
Anotace:
Analýza platební bilance ukazuje, že vstup České republiky do Evropské unie znamenal zlepšení vnější ekonomické rovnováhy země, zvýšení objemu mezinárodní obchodní výměny a rostoucí intenzitu finančních kapitálových toků ze zahraničí. S přijetím České republiky do Evropské unie se tuzemský kapitálový trh stává důvěrnější, zvyšuje se příliv zahraničního kapitálu a zájem zahraničních investorů investovat …více
Abstract:
Analysis of the balance of payments shows that the Czech Republic's accession to the European Union marked improvement in the economic balance of the country, the increase in international trade and increasing intensity of financial capital flows from abroad. With the adoption of the Czech Republic into the European Union, the domestic capital market becomes more intimate, increasing the inflow of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bořivoj Pražák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní