Štěpán CVIK

Bakalářská práce

Prodloužení lidského života - lze překročit biologickou hranici?

Life Extension - Can We Transcend the Biological Limit?
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možností překročení biologické hranice při snahách o prodloužení lidského života. Dotýká se nejen problémů, kterým čelí vědci snažící se vyvinout technologie, které by toto překročení umožnily, ale i problémů čistě filozofických, přičemž se soustředí na otázky kolem definice člověka a na problémy týkající se osobní identity. Tyto problémy nejen prozkoumává, ale snaží se i …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibility of transcending the biological limit when trying to extend the life of a human being. It deals with problems not only from the perspective of natural sciences, but also from the purely philosophical side of things, with the emphasis placed on the definition of human beings and the problems of personal identity. Apart from that, it also suggests ways that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVIK, Štěpán. Prodloužení lidského života - lze překročit biologickou hranici?. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta