Ing. Maria Pustoshilova

Diplomová práce

Skupinová identita a spotřební kultura

Belonging to a group. Group identity and consumer culture
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit základní důvody příslušnosti k socialním skupinam a jejich následný využítí pro marketingové učely. V teoretické části byly zkoumány dva hlavní aspekty: skupinová identita a spotřební kultura. Byly analyzovány procesy socializace, osobní identity, způsoby ochrany skupinové identity, chování spotřebitele a teorie spotřební kultury. Ve třetí praktické části …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to find out the basic reasons for belonging to social groups and their practical use for marketing purposes. In the theoretical part were studied two main aspects: group identity and consumer culture. There also were analyzed processes of socialization, personal identity, ways of protecting group identity, consumer behavior and theories of consumer culture. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace