Mgr. Romana Průšová

Diplomová práce

Lidové zvyky v ČR a v anglicky mluvících zemí ve výuce na prvním stupni ZŠ

Customs and Traditions in the CR and English Speaking Countries in English Lessons
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou svátků v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy, konkrétně se jedná o seznamování žáků s kulturou v anglicky mluvících zemích. První část je teoretická, vyjmenovává dva základní dokumenty, dle kterých se řídí výuka anglického jazyka na základních školách. Dále jsou zde popsány metody ve výuce cizích jazyků a jejich přístup k výuce kulturních aspektů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the teaching about culture during English lessons in elementary schools. It concretely deals with the teaching about the culture in English speaking countries. The first part is theoretical; it specifies two basic documents according which the education in foreign language is followed. Next, the language teaching methods and their approach to the cultural aspects are described …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta