Gabriela PLUHAŘOVÁ

Bakalářská práce

The Past and Present of Czech Communities in English-Speaking Countries: the case study of Canada, Australia and New Zealand

The Past and Present of Czech Communities in English-Speaking Countries: the case study of Canada, Australia and New Zealand
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic Czech communities in English-speaking countries. One of the main purpose of the thesis is to provide a vast summary of Czech communities in Canada, Australia and New Zealand in the past and present. The second purpose of the thesis is to analyze the contribution and cultural influence of Czech communities in these countries. The thesis is divided into three …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem českých komunit v anglicky mluvících zemích. Jedním z hlavních cílů práce je poskytnout rozsáhlý přehled českých komunit v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu v minulosti i současnosti. Druhým cílem práce je analyzovat přínos a kulturní vliv českých komunit v těchto zemích. Práce je rozdělena do tří hlavních částí podle zemí.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hostýnek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLUHAŘOVÁ, Gabriela. The Past and Present of Czech Communities in English-Speaking Countries: the case study of Canada, Australia and New Zealand. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština