Ing. Ladislav Fanc

Diplomová práce

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

Anotace:
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle české a evropské legislativy. Judikatura českých a evropských soudů vztahující se k nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Využití nároku na odpočet daně z přidané hodnoty v daňové praxi. Oblast daně z přidané hodnoty.
Abstract:
A right of deduction of value added tax according to czech and europe legislation. Judgements of the czech and europe courts relating to a right of deduction of value added tax. Usage a right of deduction of value added tax in the tax profession. Area of value added tax.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Radek Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting