Theses 

Značka krajiny pôvodu a jej úloha v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu – Mária Drotárová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mária Drotárová

Master's thesis

Značka krajiny pôvodu a jej úloha v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu

Značka krajiny pôvodu a jej úloha v propagácií krajiny ako destinácie cestovného ruchu

Abstract: Práca sa zaoberá problematikou značky krajiny a jej úlohou v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu. Práca je členená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti je pozornosť sústredená na marketing destinácie a vysvetlený je koncept nation brandingu ako budovania značky štátu. Analytická časť práce sa zaoberá merateľnosťou národnej značky a jej vplyvom na turizmus. Analyzovaných je päť svetových indexov, ktoré merajú silu krajiny. Skúma sa korelácia medzi silou značky, medzinárodnými príjazdmi a cenami ubytovania v destináciách na svetovej úrovni. Ďalej je nation branding aplikovaný na konkrétnu značku Slovensko s cieľom vyhodnotiť kľúčové vplyvy na vnímanie atraktivity destinácie a zhodnotiť úspešnosť značky, za pomoci vlastného dotazníkového šetrenia na vzorke zahraničných respondentov.

Abstract: The diploma thesis deals with the topic of nation branding and its role in promoting the country as a tourism destination. The thesis is divided into the theoretical and analytical part. In the theoretical part, attention is focused on marketing the destination and the concept of nation branding is explained. The analytical part of the thesis deals with the measurability of the nation brand and its impact on tourism. Five nation brands indexes are analyzed. The correlation between brand strength, international arrivals and accommodation prices is calculated. In addition, nation branding is applied to a particular Slovak brand in order to evaluate the key impacts of perceiving the attractiveness of the destination and to evaluate the success of the brand, using questionnaire survey on the sample of foreign respondents.

Abstract: Práca sa zaoberá problematikou značky krajiny a jej úlohou v propagácii krajiny ako destinácie cestovného ruchu. Práca je členená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti je pozornosť sústredená na marketing destinácie a vysvetlený je koncept nation brandingu ako budovania značky štátu. Analytická časť práce sa zaoberá merateľnosťou národnej značky a jej vplyvom na turizmus. Analyzovaných je päť svetových indexov, ktoré merajú silu krajiny. Skúma sa korelácia medzi silou značky, medzinárodnými príjazdmi a cenami ubytovania v destináciách na svetovej úrovni. Ďalej je nation branding aplikovaný na konkrétnu značku Slovensko s cieľom vyhodnotiť kľúčové vplyvy na vnímanie atraktivity destinácie a zhodnotiť úspešnosť značky, za pomoci vlastného dotazníkového šetrenia na vzorke zahraničných respondentov.

Keywords: značka krajiny, cestovný ruch, branding, marketing destinácie, nation brand

Keywords: destination marketing, tourism, branding, nation brand

Keywords: značka krajiny, branding, marketing destinácie, cestovný ruch, nation brand

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Jan Herget
  • Reader: Jiřina Jenčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72690


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 11:46, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz