Bára Kováčová

Bakalářská práce

Vliv digitalizace na marketing destinace cestovního ruchu

The impact of digitization on tourism destination marketing
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na to, jak digitalizace ovlivňuje marketing destinace cestovního ruchu. Teoretická část charakterizuje pojmy marketing, cestovní ruch, destinace cestovního ruchu a digitalizace v cestovním ruchu. Hlavním tématem této práce je digitalizace v dané destinaci a organizace, které v této destinaci realizují marketing cestovního ruchu. Obsah praktické části analyzuje digitalizaci …více
Abstract:
Thisbachelor's thesis isfocused on howdigitizationaffectsthe marketing of a tourismdestination. Thetheoretical part characterizestheconceptsof marketing, tourism, tourismdestinations and digitization in tourism. Themaintopicofthisworkisdigitization in a givendestination and theorganizationsthatimplementtourism marketing in thisdestination. Thecontentofthepractical part analyzesdigitization in tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Alžběta Kiráľová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Tiefenböck

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.