Mgr. Jana Ivanová

Bakalářská práce

Brněnské zahrádkářské kolonie jako komunity?

Allotments in Brno as communities?
Anotace:
Tato práce se zabývá brněnskými zahrádkářskými osadami z pohledu heterodoxních ekonomických iniciativ. U vybraných zahrádkářských osad resp. spolků (v Brně a v Modřicích) zkoumá jejich komunitní charakter, zejména způsob, jakým se členové podílejí na řízení osad a míru jejich sociálních vazeb. Autorka na základě vlastního pozorování a polo-strukturovaných rozhovorů se zástupci osad ČZS/zahrádkářských …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of Brno allotments from the perspective of heterodox economic initiatives. Selected allotments (both members of the Czech gardening union and independent entities) are studied in order to discern their community character. It focuses mainly on the way in which their members participate in decision-making and the extent of their social ties. The author based on her own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma