Karel URBAN

Bakalářská práce

The language of advertising: slogans in online NGOs advertising discourse

The language of advertising: slogans in online NGOs advertising discourse
Abstract:
This thesis conducts a linguistic analysis of slogans used by NGOs on the internet. The theoretical part focuses on introducing a reader to NGOs and to the principle of advertising. After, the focus is shifted to slogans, where their attributes are described. The analytical part presents a reader the corpus and the method of linguistic analysis. Further, the slogans from the corpus are analyzed through …více
Abstract:
Tato práce se zabývá užíváním sloganů nevládními organizacemi na internetu. Teoretická část uvádí čtenáře do oblasti těchto organizací a popisuje princip reklamy. Dále si čtenář osvojuje princip sloganů a je seznámen s jejich hlavními rysy. Analytická část popisuje strukturu korpusu a metodu lingvistické analýzy. Poté jsou slogany skrz úrovně jazyka podrobeny analýze, kde jsou určeny jejich charakteristické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBAN, Karel. The language of advertising: slogans in online NGOs advertising discourse. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura