Mgr. et Mgr. Michal Musil

Bakalářská práce

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče

Aesthetic Function, Norm and Value in Artwork of Dušan S. Jurkovič
Anotace:
Bakalářská práce reflektuje část díla architekta Dušana S. Jurkoviče. Snaží se zachytit prostředí a vlivy, které na Jurkoviče doléhaly a podílely se na jeho architektonickém vývoji. Jurkovičovo dílo má svoji nadčasovou hodnotu, kterou podmiňuje jeho osobitý přístup, vztah založený na syntetickém konceptu architektury a značném poučení z jiných zdrojů. Kombinuje prvky z lidové architektury a do značné …více
Abstract:
This work reflects the part of the artwork of Dušan S. Jurkovič. It tries to describe the settings and impacts, which has influenced Jurkovič. The precondition behind Jurkovičs work is firmly anchored in his early childhood and the society of West Slovak revivalists. Jurkovič originally used the features of folk architecture to which he continually added acquired pieces of knowledge. His inclination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta