Mgr. et Mgr. Michal Musil

Bachelor's thesis

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče

Aesthetic Function, Norm and Value in Artwork of Dušan S. Jurkovič
Abstract:
Bakalářská práce reflektuje část díla architekta Dušana S. Jurkoviče. Snaží se zachytit prostředí a vlivy, které na Jurkoviče doléhaly a podílely se na jeho architektonickém vývoji. Jurkovičovo dílo má svoji nadčasovou hodnotu, kterou podmiňuje jeho osobitý přístup, vztah založený na syntetickém konceptu architektury a značném poučení z jiných zdrojů. Kombinuje prvky z lidové architektury a do značné …more
Abstract:
This work reflects the part of the artwork of Dušan S. Jurkovič. It tries to describe the settings and impacts, which has influenced Jurkovič. The precondition behind Jurkovičs work is firmly anchored in his early childhood and the society of West Slovak revivalists. Jurkovič originally used the features of folk architecture to which he continually added acquired pieces of knowledge. His inclination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta