Bc. Petra LYSKOVÁ

Master's thesis

Standardy kvality v organizacích poskytujících sociálně-právní ochranu dětí

The quality standards in organizations providing social and legal protection of childern
Abstract:
Diplomová práce se primárně zaměřuje na implementaci standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe. Záměrem je seznámení s rozdíly mezi jednotlivými standardy kvality organizací sociálně-právní ochrany dětí a hodnocením standardů kvality v praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Cílem práce je zmapovat proces implementace standardů kvality v organizacích sociálně-právní …more
Abstract:
This thesis focuses primarily on the implementation of quality standards for child protection in practice. The intention is to introduce the differences between the various quality standards of child protection organizations and evaluation of quality standards in practice. The work is divided into theoretical and research part. Aim is to monitor the process of implementation of quality standards in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Žurovcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LYSKOVÁ, Petra. Standardy kvality v organizacích poskytujících sociálně-právní ochranu dětí. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií