Bc. Tomáš Kolár

Bachelor's thesis

Význam Oranžovej revolúcie pre vývoj zahraničnej politiky Ukrajiny

The importance of Orange revolution for the development of foreign policy of Ukraine
Abstract:
The focus of this thesis is an exploration of influence of the Orange revolution on the development of Ukrainian foreign policy. The first chapter is dedicated to internal political development in Ukraine since 1991. In the second part I analyze Russian-Ukrainian relations, with emphasis on the change after 2004. The last third chapter deals with impact of the Orange revolution on integration of Ukraine …viac
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je skúmanie vplyvu Oranžovej revolúcie na vývoj zahraničnej politiky Ukrajiny. Prvá kapitola je venovaná vnútropolitickému vývoju Ukrajiny od roku 1991. V druhej časti analyzujem vzťahy Rusko- Ukrajina, s dôrazom na zmenu po roku 2004. Posledná, tretia kapitola sa zaoberá vplyvom Oranžovej revolúcie na integráciu Ukrajiny do EÚ.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Leshchenko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií