Bc. Lea Kováčová

Bachelor's thesis

Ciele a ašpirácie v práci manažera

Goals and Aspirations in Work Manager
Abstract:
This Bachelor thesis treats with “Goals and aspirations of manager’s work”. The aim of the thesis is to analyze abilities and goals of managers in the company and describe development of abilities of managers, leading to higher performance of workers.This Bachelor thesis treats with “Goals and aspirations of manager’s work”. The aim of the thesis is to analyze abilities and goals of managers in the …more
Abstract:
V bakalárskej práci sa venujeme téme „Ciele a ašpirácie v práci manažéra“. Cieľom práce je analyzovať manažérske zručnosti a ciele v spoločnosti a popísať rozvíjanie manažérskych zručností, ktoré vedú k zvyšovaniu výkonov pracovníkov.Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a empirickú časť. Obsahom teoretickej časti sú definície pojmu manažér a následne zoznamovanie s cieľmi, ašpiračnými hodnotami …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Mičková, PhD.
  • Reader: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management