Ing. Monika Semerádová

Bakalářská práce

Předškolní příprava dětí s ADHD v mateřské škole v posledním roce před nástupem do základní školy

Preschool preparing for children with ADHD in kindergarten during the last year before going to a primary school
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je syndrom ADHD u dětí v předškolním věku, konkrétně v posledním roce před nástupem do základní školy. V úvodu práce je uvedena základní terminologie, etiologie, projevy a diagnostika tak, jak odpovídají současným poznatkům vědy. Další část práce je zaměřena na předškolní vzdělávání, přístupy a podmínky, které jsou uplatňovány při práci s předškolními dětmi, a to zejména s …více
Abstract:
The concern of this bachelor thesis is the ADHD syndrome of children in preschool age, concretely in the last year before going to primary school. In the introduction of this bachelor thesis there are the basic terminology, aetiology, signs and diagnosis specified as corresponding to latest knowledge of science. The next part of the bachelor thesis is aiming at preschool educating, approaches and conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta