Veronika MACHAČKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání jednotlivých terapií používaných v Mateřské škole při centru ARPIDA, o.p.s. v Českých Budějovicích a v Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené v Liberci, Lužická ulice.

Comparison of different therapies used in kindergarten at the center ARPIDA in the České Budějovice and the primary school and kindergarten for disabled in Liberec.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití terapií u dětí v předškolním věku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu tělesného postižení a jeho druhy. Dále vymezuje pojmy jako je předškolní věk, systém ucelené rehabilitace a terapie. Praktickou část jsem realizovala v Mateřské škole při centru ARPIDA, o.p.s. v Českých Budějovicích …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the use of therapies in pre-school children. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The teoretical part is focused on the definition of disability and its types. It further defines concepts such as pre-school age, a system of comprehensive rehabilitation and therapy. Practical part I realized in kondergarten at the center ARPIDA, o.p.s. in České …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHAČKOVÁ, Veronika. Srovnání jednotlivých terapií používaných v Mateřské škole při centru ARPIDA, o.p.s. v Českých Budějovicích a v Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené v Liberci, Lužická ulice.. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dho3bo dho3bo/2
11. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 4. 2018
Bulanova, L.
12. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.