Erik Škvařil

Bachelor's thesis

Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Valašské Klobouky

History and Present of Volunteer Fire Brigade in Valašské Klobouky
Abstract:
Bakalářská práce je věnována jednotce Sboru dobrovolných hasičů v obci Valašské Klobouky. Teoretická část práce je orientována na problematiku zajišťování bezpečnosti v České republice. Dále se věnuje Hasičskému záchrannému sboru České republiky a jednotkám požární ochrany. Z jednotek požární ochrany je konkrétně věnována jednotce sboru dobrovolných hasičů Valašské Klobouky. Praktická část je věnována …more
Abstract:
My bachelor thesis is dedicated to the volunteer firefighter's group in the city of Valašské Klobouky. Theoretical part of the thesis is about problematics of achieving safety in Czech Republic. Next, I am focusing on the fire department in Czech Republic and fire protection forces. From the fire protection forces, I am focusing on the volunteer firefighter's group in Valašské Klobouky. Practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Škvařil, Erik. Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Valašské Klobouky. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe