Pavlína Kalousová

Diplomová práce

Dotazníkové šetření stavu testovacích praktik v České republice

Quantitative survey of the state of testing practices in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění aktuálního stavu testovacích praktik a automatizace testování v České republice. V první části práce byla provedena rešerše dostupných zdrojů včetně předchozích provedených průzkumů v České republice i ve světě. Následně byly teoreticky vymezeny pojmy spojené s testováním softwaru, automatizací testování a procesem testování. Ve druhé části práce bylo navrženo …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on characterizing the current state of testing practices and test automation in the Czech Republic. In the first part of the work, a search of available sources was performed, including previous surveys in the Czech Republic and in the world. Subsequently, the concepts associated with software testing, test automation and testing process were theoretically defined. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Michal Doležel
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79887