Bc. Petra KANTOROVÁ

Diplomová práce

Mediální obrazu Kurdů v českých médiích

Media image of Kurds in Czech media
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit mediální obraz tureckých, iráckých a syrských Kurdů za pomocí diskurzivní analýzy vytvořené na základě analýzy mediálních obsahů z dvou internetových deníků. V první kapitole se věnuji teoretickému ukotvení mediálního obrazu a mediálního obrazu menšin. V druhé kapitole probírám historický vývoj všech tří skupin, který je nezbytný k porovnání s mediálním obrazem …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to discover media image of Turkish, Iraqi and Syrian Kurds using discourse analysis based on article content of two online news servers. The first chapter is dedicated to theoretical frame of media image and portrayal of minorities. The second chapter is dedicated to historical background of all three group of Kurds for further comparison with created media image in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANTOROVÁ, Petra. Mediální obrazu Kurdů v českých médiích. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.