Bc. Lucie Majtnerová

Master's thesis

Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace vybrané společnosti

The Project of Improvement of Current Situation of Marketing Communication in the Selected Company
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zlepšení současného stavu marketingové komunikace digitální agentury PRIA SYSTEM, s.r.o. Jejím cílem tak bylo vytvoření projektu, který povede ke zlepšení marketingové komunikace společnosti směrem k zákazníkům. Diplomová práce se skládá ze tří částí. Cílem teoretické části bylo vypracování literární rešerše z oblasti marketingové komunikace a následné vytvoření teoretických …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on improving a present marketing communication of digital agency PRIA SYSTEM, Ltd. The main aim of thesis was to create the project, which leads to enhance marketing communication of the company towards customers. The diploma thesis consists of three parts. The theoretical part cover literature research concerning the marketing communications field and aims to create theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Majtnerová, Lucie. Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace vybrané společnosti. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe