Theses 

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh – Lucie Petříková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lucie Petříková, DiS.

Bachelor's thesis

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh

Proposals to streamline the recruitment of new employees in the Municipal Office in Uherský Ostroh

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na proces získávání a výběr nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh. Úvodní část pojednává o teoretických východiscích řízení lidských zdrojů. V analyticko-praktické části je charakterizován Městský úřad Uherský Ostroh a zanalyzován současný stav v oblasti řízení lidských zdrojů. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření jsou popsány návrhy na zefektivnění náboru zaměstnanců.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the process of recruitment and selection of new employees at Uherský Ostroh Municipal Office. The introductory part deals with the theoretical background of human resources management. In the analytical and practical part the Municipal Authority in Uherský Ostroh is characterized and the current state of human resources management is analyzed. Based on the findings of the questionnaire survey, proposals are made to streamline the recruitment of employees.

Keywords: Řízení lidských zdrojů, metody získávání zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, pohovor, inzerát

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Martina Zdráhalová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 16:56, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz