Lucie Petříková, DiS.

Bachelor's thesis

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh

Proposals to streamline the recruitment of new employees in the Municipal Office in Uherský Ostroh
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na proces získávání a výběr nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh. Úvodní část pojednává o teoretických východiscích řízení lidských zdrojů. V analyticko-praktické části je charakterizován Městský úřad Uherský Ostroh a zanalyzován současný stav v oblasti řízení lidských zdrojů. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření jsou popsány návrhy na zefektivnění …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the process of recruitment and selection of new employees at Uherský Ostroh Municipal Office. The introductory part deals with the theoretical background of human resources management. In the analytical and practical part the Municipal Authority in Uherský Ostroh is characterized and the current state of human resources management is analyzed. Based on the findings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Antonín Schneider
  • Reader: Ing. Martina Zdráhalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting