Bc. Tomáš Kosík

Master's thesis

Vliv spalování paliva CNG na produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu

The effect of CNG fuel combustion on the exhaust emissions of a passenger car engine
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vliv spalování paliva CNG a produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti využití plynných paliv pro pohon motorových vozidel. Následně je popsáno samotné palivo CNG, jeho výhody a nevýhody, oproti palivům na bázi ropy. Dále jsou popsány nutné úpravy samotných motorů a úpravy souvisejících systémů, aby byly toto alternativní …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the influence of combustion of CNG fuel and the production of exhaust emissions at a passenger car engine. At the beginning of the thesis are presented the possibilities of using fuel in vehicles. Then there will be described the CNG fuel itself, its advantages and disadvantages and there will be comparison with petroleum-based fuels. Next will be described necessary modifications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Adam Polcar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Agricultural Specialization / Automobile Transport

Theses on a related topic