Bc. Roman Julínek

Bakalářská práce

Aplikace metod procesní analýzy pro zlepšení podnikového procesu

Application of process analyses methods to improve a business process
Anotace:
Bakalářská práce „Aplikace metod procesní analýzy pro zlepšení podnikového procesu“ se zabývá podnikovými procesy a jejich zlepšováním. V teoretické části práce jsou rozebrány základní aspekty podnikových procesů a zlepšování procesů, včetně hlavních metod změn procesů a vybraných metod analýzy procesů. V analytické části práce je charakterizována vybraná společnost, provedena analýza současného stavu …více
Abstract:
Bachelor thesis „Application of process analyses methods to improve a business process “deals with business processes and their improvements. In theoretical part of the thesis are analyzed basic aspects of business processes and process improvements, including main methods of process changes and selected methods process analyses. In the practical part is described selected company. Made analyses of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta