Theses 

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka – Bc. Petr Matýska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Matýska

Bachelor's thesis

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka

Life in Glassworks in Karolinka and its impact on the village

Anotácia: Cílem této práce bylo především podrobněji nahlédnout do života sklářů a prozkoumat problematiku společenských vztahů a jejich sociálního postavení ve společnosti, konkrétně v obci Karolinka na Valašsku a pokusit se vytvořit ucelený přehled této sociální skupiny. Jedná se především o období od roku 1861, kdy sklářská huť vznikala a začala se tak měnit struktura obyvatelstva a život v obci, až do konce 30. let 20. století. Reflektuji ale také krátce vývoj firmy v průběhu 40. let 20. století.

Abstract: The aim of this study was to further insight into the life of glassmakers and examine the issue of social relations and social position in society, specifically in the village Karolinka in Wallachia and try to create a comprehensive overview of this social group. This is especially the period since 1861, when the glassworks was created and started to change the structure of the population and life in the village, until the end of the 30s of the 20th century. But also reflects briefly the development of the company during the 40s of the 20th century.

Kľúčové slová: sklářství, sklářská huť, skláři, Karolinka, výtvarná kultura, Valašsko, Horní Vsacko

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. Terézia Ondrová
  • Oponent: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 17:07, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz