Bc. Lucie Fabiánová

Bakalářská práce

Genderová reflexe přístupu k porodu ve Zdravotnických novinách

Gender reflections on representation of childbirth in "zdravotnické noviny" (Medical newspaper)
Anotace:
Práce je přehledovou studií tématu aplikovanou na české prostředí s empirickou částí - textovou analýzou dokumentů (obsahu periodika). Bakalářská práce představuje sociální aspekty porodu. Zaměřuje se na analýzu porodu jako sociálního procesu, při kterém dochází k reprodukci genderové struktury a její duální symboliky. V empirické části autorka rozebírá na příkladu odborného lékařského časopisu, jakým …více
Abstract:
This work is applied overview of studies on the Czech environment with empirical parts – a textual analysis of documents (the contents of periodicals). Bachelor thesis presents the social aspects of childbirth. It is focus on the analysis of birth as a social process in which there is a reproduction of the gender structure and its dual symbolism. In the empirical part the author analyzes the example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková Krištoforyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Genderová studia