Mgr. Václav Dedík

Bakalářská práce

Thesis management system for industrial partner Red Hat

Thesis management system for industrial partner Red Hat
Anotace:
Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém pro správu kvalifikačních prací pro průmyslového partnera Red Hat. Tato práce obsahuje úvod do problematiky správy kvalifikačních prací a popis použíté metodiky vývoje systému. Druhá část práce se zaměřuje na použité technologie a hlavně na architekturu a návrh systému.
Abstract:
The aim of the thesis was to design and implement a thesis management system for industrial partner Red Hat. This thesis contains the introduction to the thesis management and the description of the used software development methodology. The second part of the thesis focuses on the used technologies, and mainly the architecture and design of the system.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Pechanec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika