Mgr. Václav Dedík

Bachelor's thesis

Thesis management system for industrial partner Red Hat

Thesis management system for industrial partner Red Hat
Abstract:
Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém pro správu kvalifikačních prací pro průmyslového partnera Red Hat. Tato práce obsahuje úvod do problematiky správy kvalifikačních prací a popis použíté metodiky vývoje systému. Druhá část práce se zaměřuje na použité technologie a hlavně na architekturu a návrh systému.
Abstract:
The aim of the thesis was to design and implement a thesis management system for industrial partner Red Hat. This thesis contains the introduction to the thesis management and the description of the used software development methodology. The second part of the thesis focuses on the used technologies, and mainly the architecture and design of the system.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Pechanec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky