Mgr. Monika Rošková

Diplomová práce

Optimizmus, explanačný štýl a osobnostné preferencie

Optimism, explanatory style and personal preferences
Abstract:
The thesis deals with the relation between dispositional optimism, explanatory style and personal preferences. The theoretical part of the thesis is focused on development of optimistic and pessimistic thinking during the history, psychological concept of optimism, as well as current theories describing optimism and pessimism. Furthermore, the introduction to personality typologies and specifically …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá vzťahom medzi dispozičným optimizmom, optimizmom ako explanačným štýlom a osobnostným preferenciami. Teoretická časť predkladá vývoj optimistického a pesimistického myslenia v priebehu dejín, psychologické poňatie optimizmu a aj súčasné teórie, ktoré sa optimizmom zaoberajú. Ďalej je tu predstavený úvod do typológií osobnosti a vybraná typológia C.G.Junga. Empirická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta