Bc. Jaroslava Hyprová

Bakalářská práce

Výživové zvyklosti u všeobecných sester na Ortopedické klinikce Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně

Nutritional habits of nurses at the Orthopedic clinic of a Faculty hospital at St. Anne in Brno
Anotace:
Bakalářská práce je složena ze dvou částí (teoretické a empirické). Teoretická část pojednává o základních komponentech výživy.Cílem bylo zjistit stravovací návyky a zhodnotit množství konzumace kávy.V závěru je zmíněno kouření a rizika z něj a vliv směnného provozu.Výsledkem bakalářské práce bylo zjištění, že sestry se zajímají o zdravou výživu,stravují se nepravidelně a jí ve spěchu. Dále bylo zjištěno …více
Abstract:
The bachelor theisis consists of two parts (theoretical and empirical). The theoretical part deals about the basic nutriet. The aim was to find rating habits and assess the amount of coffee consumption. In the end, smoking and the risks from it are meant and the impact of the shift operation. The result of bachelor theisis was the finding that nurses were interested in healtly nutrition, eating irregulary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma