Šárka Dufková

Master's thesis

Return Migration in the Face of Environmental Changes

Zpětná migrace tváří v tvář změnám životního prostředí
Anotácia:
Cílem této práce je prozkoumat proměnné popisující jev zpětné migrace a jejich možný význam. Kromě toho se zaměřuje na vztah mezi zpětnou migrací a změnami životního prostředí. Analýza využívá bohatá data odvozená z databáze Gallup Word Poll popisující různé relevantní proměnné. Je použit lineární pravděpodobnostní model k vytvoření regresních modelů s danými proměnnými. Hlavní důraz je kladen jednak …viac
Abstract:
This paper aims to investigate variables describing the phenomenon of return migration and its possible significance. Moreover, it aims to look at the connection between return migration and environmental changes. The analysis makes use of rich data derived from Gallup Word Poll database describing a variety of relevant variables. Linear Probability Model is used to run regressions with given variables …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2020
  • Vedúci: Zuzana Křečková Kroupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78539