Bc. David Vincenc

Bakalářská práce

Politika životních stylů v prostředí subkultur české společnosti

Policy of Life Style in the Subculture Ambience of Czech Society
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je přiblížení problematiky subkultur jako platformy realizace specifických životních stylů. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je věnována základním pojmům, které jsou spojeny s životním stylem a subkulturami. Praktická část je zaměřena na poznání spotřebitelského chování členů subkultury gamerů pomocí rozhovoru.
Abstract:
The content of the bachelor thesis is to approach the issue of subcultures as a platform of realization of specific lifestyles. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to the basic concepts that are associated with lifestyles and subcultures. The practical part focuses on understanding the consumer behaviour of members of the gamer subculture through an interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní