Tereza MALÁ

Diplomová práce

Efektivita relaxace u žáků 1. stupně ZŠ

Effectiveness of relaxation by pupils at primary schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá efektivitou využití relaxačních metod psychofyzického uvolňování na agresivní projevy žáků prvního stupně základních škol. Cílem práce je zjistit, zda působení vybrané Jacobsonovy techniky progresivní relaxace, má vliv na snížení negativních projevů agrese u žáků prvního stupně ZŠ. Teoretická část je věnována psychosomatickému vývoji jedince a faktorům, které mohou žáky …více
Abstract:
This thesis deals with the effectiveness of relaxation methods used for psychophysical release to aggressive behavior of the first degree elementary schools pupils. The aim is to determine wheter selected Jacobson's progressive relaxation technique affects the reduction of pupil's negative manifestations of aggression in the elementary school first degree. Theoretical part is devoted to the psychosomatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÁ, Tereza. Efektivita relaxace u žáků 1. stupně ZŠ . Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta