Zuzana MACHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Teaching Business English: Games in Business English Classes

Teaching Business English: Games in Business English Classes
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována vyučování a učení se obchodní angličtiny, především se zaměřením na zábavný přístup k výuce. První teoretická část specifikuje význam obchodní angličtiny, důkladně zmiňuje význam her. Velký důraz je kladen také na efektivní řízení třídy a plánování lekcí. Hlavním cílem této bakalářské práce je poskytnout čtenáři čtyři vzorové hodiny obchodní angličtiny, které jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the teaching and learning of Business English, especially focusing on entertaining approaches to Business English lessons. The first theoretical part specifies the meaning of Business English in today?s world, deals with the significance of games. Great emphasis is placed on effective class management and lesson planning. The main aim of this practical thesis is to provide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Zveřejnit od: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁČKOVÁ, Zuzana. Teaching Business English: Games in Business English Classes. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání