Bc. Eliška Mikschová

Diplomová práce

Zaměstnanecké benefity ve zdravotnictví

Employee Benefits in The Health Care Industry
Anotace:
Tématem diplomové práce je problematika zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část se zabývá obecně benefity, souvisejícími pojmy, členěním a jejich legislativní úpravou. V samostatné kapitole jsou jednotlivě charakterizovány zaměstnanecké benefity dle daňového a odvodového režimu. V praktické části je představena vybraná společnost ve zdravotnictví. Práce dále obsahuje analýzu zaměstnaneckých výhod …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of employee benefits. The theoretical part deals with benefits, their division and legislative regulations and some related terms. In one chapter, employee benefits are characterised according to the taxation and levy mode. In the practical part one selected healthcare company is introduced. The thesis then includes the analysis of employee benefits in the hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/v13cl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Matušíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě