Bc. et Bc. Kristýna Kotasová

Bakalářská práce

Nabídka a dostupnost sociálních služeb zaměřených na pomoc rodinám pečujících o dítě s mentálním postižením

Offer and availability of social services focused on help families caring for child with mental disability
Anotace:
Tato práce se zabývá postojem, který zaujímají rodiče dětí s mentálním postižením k nabídce a dostupnosti sociálních služeb, které mohou při péči o své dítě využít. V teoretické části jsou konceptualizovány stěžejní pojmy práce, kterými jsou mentální postižení, rodina dítěte s mentálním postižením, sociální služby pro osoby s mentálním postižením, postoj a kritérium nabídky a dostupnosti služeb. Výzkum …více
Abstract:
This thesis deals with the attitude occupied by the parents of children with mental disabilities to offer and availability of social services, which they could use in caring for their child. In a theoretical part of thesis there are described mental retardation, family with child with mental disability, social services for people with mental disabilities, attitude and criterior supply and availability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií