Martina Štecherová

Bachelor's thesis

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji (obce a města v okrese Benešov od Š - Z)

Characteristics of networks of catering establishments in the Central Region (municipalities and towns in the district Benešov from S - Z)
Abstract:
Cílem této práce je na základě osobního šetření zmapovat síť gastronomických provozoven ve vymezené lokalitě - města a obce ve Středočeském kraji v okrese Benešov od Š do Z. Účelem je sběr informací k průzkumu, statistice a zjištění rázu podniků. Sesbíraná data jsem využila k návrhu na zlepšení dané situace v provozovnách. V první části bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti veřejného …more
Abstract:
The aim of this work is based on personal survey, the restaurant chain in the designated location - city and municipality in the Central Region district Benešov from S to Z. The purpose is to collect information for research, statistics and findings impact businesses. I used the data collected on a proposal to improve the situation in the premises. In the first part of this paper the basic concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2013
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: Ing. Helena Buřičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management