Radovan Sobota

Bakalářská práce

Zpětná vazba od zákazníků jako zdroj inovací

Customer feedback as a source of innovation
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Customer feedback as a source of innovation" is linking the topic of feedback and topic of innovation in the selected IT company. The first part of the thesis is focused on the theoretical definition of the work, namely on the definition of the concept of innovation, innovation levels or other necessary concepts regarding software development and feedback prioritization …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Zpětná vazba od zákazníků jako zdroj inovací“ je prepojenie témy spätná väzba a témy inovácie vo vybranom IT podniku. Prvá časť práce je zameraná na teoretické vymedzenie práce, konkrétne na definovanie pojmu inovácia, inovačných stupňov či ďalšie nevyhnutné pojmy ohľadom vývoja softvéru a priorizovania spätnej väzby. V druhej časti práce sa nachádza rozbor vybraného podniku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika