Mgr. Nikola KOŠŤÁLOVÁ

Diplomová práce

Výchovné strategie příbuzenských pěstounů

Educational strategies of foster parent relatives
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem výchovných strategií příbuzenských pěstounů. Z hlediska příbuzenské pěstounské péče je téma stále aktuální, jelikož jsou příbuzní nejpočetnější skupinou náhradních rodičů a z oblasti jejich výchovy je to téma relativně netradiční. A tak je cílem této práce charakterizovat specifika ve výchově příbuzenských pěstounů. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou …více
Abstract:
The diploma thesis topic is the educational strategies of family foster parents. Relatives are the largest group of foster parents, and therefore the topic is still relevant in terms of foster care and is a relatively unconventional in the area of their upbringing. Therefore, the aim of this work is to characterize the specifics in the education of relatives foster parents. The thesis is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠŤÁLOVÁ, Nikola. Výchovné strategie příbuzenských pěstounů. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta