Bc. Šárka Adamcová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Příbuzenská pěstounská péče - rizika a přínosy pro děti

Anotace:
Tato absolventská práce se zaměřuje na rizika a přínosy příbuzenské pěstounské péče. Cílem práce je specializovat se na problematiku pěstounské péče hlouběji a zmapovat na základě výzkumů, analýz a aktuálních zjištění přínosy i rizika, která mohou přispět k selhání příbuzenské pěstounské péče. Na základě studia odborné literatury a příkladů z praxe je sepsán souhrn odborných a praktických informací …více
Abstract:
This graduation thesis is aimed on the risks and benefits of the family foster care. Goal of this thesis is to focus on the problems of the family foster care and evaluate benefits and risks based on studies, analyses and recent findings, that could contribute to the failure of the family foster care. Based on the studies of the literature and examples from real practice, summary of information and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf
  • Oponent: Mgr. Alice Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc