Bc. Marek Frydrych

Bakalářská práce

Vliv příslušenství na tržní hodnotu nemovitosti

Influence of Facilities on Market Value of Property
Anotace:
Základním cílem bakalářské práce v její teoretické části, je úvod do problematiky vlivu příslušenství na tržní hodnotu nemovitosti. Bakalářská práce se věnuje problematice pouze těch typů příslušenství, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí a svým charakterem a způsobem užívání přímo ovlivňují tržní hodnotu oceňované nemovitosti. Na začátku teoretické části zmíním příslušenství stavby hlavní …více
Abstract:
The main aim of the theoretical part of this thesis is to introduce issues of the impact of garden accessories on the market value of property. The thesis focuses solely on the type of garden accessories which are not recorded in the Land Registry, and which directly influence the market value of the property by their character and use. The beginning of the thesis deals with garden accessories according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kadavý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS