Bc. Vojtěch Uchytil

Diplomová práce

Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů

The implementation of modern learning in outdoor education: application of QR codes in PE and Geography
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvoření metodického materiálu pro výuku zeměpisu a tělesné výchovy s využitím QR kódů v oblasti Žďárské vrchy. Práce má nastínit, jakým způsobem lze implementovat nové edukační metody do výuky tělesné výchovy a zeměpisu. Konkrétně se jedná o implementaci QR kódu a jeho využití v terénní výuce. V teoretické části se zabýváme vznikem a využití QR kódu. V praktické části poté …více
Abstract:
The goal of the thesis is to create a handbook for teaching geography and physical education with the use of QR codes in the area of „Žďárské vrchy“. The thesis outlines how to implement new educational methods into teaching physical education and geography. Specifically, the implementation of the QR code and its use in practical lessons. The theoretical part deals with the creation and use of QR code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy