Bc. Karla Klániková

Diplomová práce

Zahraničný obchod SR a jeho vplyv na platobnú bilanciu SR od r. 2000 po súčasnosť

Foreign trade of Slovakia and its impact on balance of payment of Slovak Republic from 2000
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the basic factors affecting the development of balance of payment of Slovak Republic, with an emphasis on the assessment of export and import of goods and services in Slovak Republic since year 2000 until now. The current account of balance of payment is influenced by the development of trade with relation between imports and exports of goods and services …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať základné faktory ovplyvňujúce vývoj platobnej bilancie SR s dôrazom na posúdenie exportu a importu tovarov a služieb SR od r. 2000 po súčasnosť. Na saldo bežného účtu platobnej bilancie vplýva vývoj bilancie služieb, výnosov a obchodnej bilancie, ktorá je determinovaná vývozom a dovozom tovarov a služieb. Prílevom a odlevom priamych zahraničných investícií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Oponent: Ing. Peter Trúchly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK